Redaktoři versus Dr. Rath

středa 6. červen 2012 11:32

Případ obviněného poslance je významný především tím, jak vysoko v politické struktuře zasáhl. Osoba Dr. Ratha budí v národě emoce, některým vadí jeho způsob chování, někteří se ho zastávají, jiní jej vidí jako obětního beránka skrz naskrz prohnilého systému. Je zajímavé, že od prvního okamžiku po zatčení můžeme se setkat se spoluobčany, kteří každou informaci z tisku berou jako prokázaný fakt, nezajímají se o pravdivost zdroje, ani nečekají na potvrzení či vyvrácení informace. Skupina autorů Aktuálně.cz zpracovala zajímavý rozbor projevu Dr. Ratha ve sněmovně, v některých místech ale zbytečně přehlíží informace nebo je nemá. Z toho důvodu si dovoluji článek mírně glosovat bod po bodu, pokud mu chcete rozumět, začněte přečtením uvedeného článku, viz odkazy pod textem.

Krabice s miliony: Mlžení, výhrůžka, či pravda?

Na prokázání faktu, že Dr. Rath o penězích věděl, bude stát ručička pomyslných vah. Dr. Rath si v této části spíše připravuje půdu pro další období (nekradl jsem pro sebe, ale pro blaho partaje, až si to za Vás odsedím, přivítejte mne jako mučedníka)

Nasazení odposlechů: Povolil je soud

Čím kdo zachází, tím taky schází. Za období vlády ČSSD zvedlo se mnohonásobně používání odposlechů (viz zprávy BIS), jejich nasazení je zcela v pravomoci protikorupčního útvaru na základě povolení soudu. Toto si každý vyšetřovatel pohlídá od začátku, aby nebyl pro chybnou administrativu případ smeten ze stolu. Bohužel si také vzpomínám na články o odposleších a sledování politiků jiné strany soukromou bezpečnostní agenturou, a to nejen firmou pana Bárty na objednávku ČSSD. Je škoda, že společnost si k reprezentaci sebe sama vybrala takové osoby. Účast ve volbách je 40 – 60%, ale výsledky dopadají na všechny.

Zásah na poslance: Pravda, policie by to měla vysvětlit

Zde se redaktoři přidali na stranu Dr. Ratha, a bohužel pro čtenáře zcela vzdali svoji práci. Nemají ani kompletní spis případu, ani se nepokusili zjistit stanovisko jiného vyšetřovatele, neposkytují nám informace o běžném postupu ve vyšetřování v podobných případech. Možná by měli zkusit alespoň nějakou tu detektivku, aby si uvědomili, že pokud probíhá vyšetřování organizované skupiny, čeká se i přes zjevné důkazy o vině jednotlivých členů na zajištění celé skupiny. Dr. Rath v tomto směru ví, že pokud by byl pan Kott a paní Pancová zatčení v prosinci, zůstalo by jen u podezření, že je v celé akci namočen někdo další.

Mediální manipulace: Má pravdu

Zde vidíte dokonce pokus o manipulaci čtenářů. Pokud státní zástupce nebo tiskový mluvčí úřadu nevydal oficiální prohlášení, nemá co dementovat či vysvětlovat. Pokud zde má někdo něco vysvětlit, tak lidé, kteří své články v médiích zakládají na nepotvrzených faktech. Redaktoři, aby zakryli vinu svého oboru, dožadují se vysvětlení na orgánech činných v trestním řízení. To je ubohost, vážení!

Hra na zločince: Má pravdu

Opět absolutní absence novinařiny. Mezi potvrzenými informace lze dohledat, že Dr. Rath byl ozbrojen legálně drženou zbraní. V domě pana Kotta našel se legálně držený samopal. Při transportu člena organizované skupiny, kde je podezření na držení střelných zbraní je úroveň bezpečnostních opatření na místě. Pokud někdo zná poměry v Příbrami, tuší, že pan Starka býval provázen skupinou „bitkařů“, ale nebyl objednatelem této služby a „chlapci“ se v jeho společnosti nacházeli „zcela náhodou“. Pan Starka byl obviněn v několika případech v souvislosti s únosem a smrtí pana Krejčíře st. a směnkami pana Krejčíře ml., vina nebyla prokázána. Bohužel v čase po vazbě došlo ke zhoršení zdravotního stavu, a pan Starka žádá odškodné po státu (tedy po nás). Nechápu to, pokud ho někdo označil za mafiána, byla to média. Bez důkazu není obvinění ani vazba.

Je fakt, že naše žaláře nejsou, co bývaly, jejich úroveň prezentuje pan Rath, který z vazby může jezdit do práce (tzn. sněmovny), na dvoře si v klidu zacvičí o samotě, nemusí se tahat o činky (záběry v TV). Vězňové mají možná zákaz jej fyzicky inzultovat, protože by to mohlo být připsáno ostraze. Jen si představte tu detektivku, kdy bachař uplácí šéfa gangu, aby byl tenhle pán v lochu chráněn, ale to bychom to mohli rovnou prodat jako scénář do Hollywoodu.

Buštěhrad nebyl předražen: A proč kraj volil losovačku?

Kompletní spis není veřejný. Znalecký posudek nebo výsledky finančního auditu budou spíše součástí obžaloby. Informaci od pana Ratha nelze ani potvrdit, ani vyvrátit podle mého dojmu.

Případ zničí evropské projekty: To může říct jen důkladná kontrola

Sláva, konečně podložené informace.

Hejtman je malá ryba: To není pravda

Skvělé, tuto část jsem zhltnul jedním dechem, mám pocit, že redakční tým nepracoval společně na jednotlivých částech, ale jeden psal začátek a druhý konec. Zde mají reakce úplně jiný švih. Možná, to bude tím, že se diskuse přesunula do míst, kde si je redaktor silný v „kramflecích“, což lze prohlásit i o poslední pasáži. Škoda, že takovou úroveň nemá i text v úvodní a prostřední pasáži.

Jan Klášterka

Související články


Jan Klášterka

Jan Klášterka

Cílem mého psaní je: "Dávat do souvislostí události, které vidíte kolem sebe. Čtěte o nich, přemýšlejte!"

Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky. (Aurelius) Náš život je takovým, jakým ho učiní naše skutky. (Klášterka) Po přírodovědném gymnáziu jsem vystudoval magisterský obor Živočišná produkce, který mi nabídl pohled nejden do chemie, biologie, ale i mechaniky, ekonomie. Umět si spočítat úrodu, přírůstky, to nás učili. Pak jsem nastoupil na Český ekologický ústav, a poznal systémy řízení, interní audit, udržitelnou výrobu a spotřebu. Nyní jsem auditorem v nemocnici. Hlavní, co člověk hledá je sebeurčení, mně naplňuje tanec. Jsem mistrem ČR, Rakouska, vícemistrem Evropy.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora